t e n f l e x

Kullanıcı Sözleşmesi

GÜNCELLEME: 18/07/2022

1. Genel

1.1. Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. Teknopark No: 83 İç Kapı No: B39 Başiskele/ Kocaeli adresinde bulunan, Tenflex Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi (“Tenflex"), sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini, yazılım ve teknolojisi kendisine ait olan http://www.tenflex.net internet sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden sunmaktadır.
1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tenflex ile Web Sitesi ziyaretçileri veya kullanıcıları (“Kullanıcı”) arasında Web Sitesi’nin Kullanıcı tarafından kullanılması ile kabul edilmek suretiyle akdedilmektedir. Sözleşme koşullarının Kullanıcı için uygun olmaması halinde Web Sitesi ve sunulan hizmetlerin kullanılmaması gerekmektedir.
1.3. İşbu Sözleşme’de Tenflex ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı Bilgileri

2.1. Web Sitesi’nin kullanılması amacıyla sınırlı olarak Web Sitesi’ne giriş yapabilmesi ve Web Sitesi’nde yer alan bilgilere erişebilmesi için üye olan kullanıcılara özel bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. Kullanıcılar, kullanıcı adını ve şifresini gizli tutacağını, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını, bu şifrenin yanlış kullanımından ya da çalınması/kaybolması hallerinden doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, işbu maddenin ihlali ve/veya kullanıcı adı ve şifresinin hatalı kullanımı ya da çalınması/kaybolması hallerinde derhal Tenflex Müşteri Hizmetleri’ne bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve/veya Sözleşme’nin ifası esnasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olduğunu, yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını ve tüm işlemlerden ve davranışlardan sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen feragat ettiğini, Tenflex’in şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

3. Üyelik İlişkisinin Kurulması

3.1. Müşteri veya Tedarikçi olarak Web Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı’nın duruma göre ilgili Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi ve/veya Müşteri Sözleşmesi’ni akdetmesi gerekmektedir.

4. Üyelik İlişkisinin Kurulması

4.1. Tenflex, Kullanıcılar arasındaki iletişime müdahil olmayacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta herhangi bir görev üstlenmeyecektir. Ancak Tenflex, yorumlarda yer alan ifadeleri, Tenflex’in faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda veya mevzuat gereği KVKK’de belirlenen işleme şartlarına uygun olarak üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Tenflex, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı’lar tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, küçük düşürücü nitelikte olması, bazı özel kişisel bilgiler içermesi, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini ve/veya Tenflex’in şirket politikalarını ihlal etmesi halinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, ilgili yorumları düzenleme ve kaldırma hakkına sahiptir.
4.2. Kullanıcı yazacağı yorumların içeriğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını ve bu yorumlardan dolayı Tenflex’in herhangi bir zarara uğraması durumunda Tenflex’in her türlü zararını ilk talep üzerine nakden ve defaten Tenflex’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.3. Tenflex, kendisine iletilen şikâyeti veya yorumları inceledikten sonra, gerekli görmesi halinde Kullanıcı’ları uyarma, Web Sitesi’nden tamamen çıkarma veya üyeliklerini askıya alma dâhil gerekli gördüğü tüm aksiyonları tek taraflı olarak alma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, bu nedenle herhangi bir hak, alacak, denkleştirme ve zararlarının giderilmesi talebinde bulunamaz.

5. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri

5.1. Web Sitesi’ni kullanabilmek için Kullanıcı’nın, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tabletten erişeceği Web Sitesi’ne ya da Web Sitesi’ne erişim sağladığı tarayıcıya ilişkin güncellemeleri takip etmesi gerekmektedir. Web Sitesi ve tarayıcılara ilişkin yenilik ve güncellemelerin indirilmemesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan Tenflex sorumlu olmayacaktır.
5.2. Web Sitesi üzerinden, Kullanıcı’nın coğrafi konum bilgileri, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla Tenflex’e iletilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın coğrafi konumu dâhil olmak üzere kişisel verileri Web Sitesi üzerinden Tenflex tarafından izlenecek ve gerekli olduğu ölçüde diğer kullanıcılar başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

6. Web Sitesi İçeriği

6.1. Tenflex Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi veya Web Sitesi üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez. Tenflex Web Sitesi üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da benzer bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
6.2. Web Sitesi üzerinde Kullanıcı’lar tarafından yayımlanan yorum, fikir, tavsiye, açıklama ve benzeri diğer bilgi ya da içerikten ilgili Kullanıcı’lar sorumlu olacaktır. Tenflex Web Sitesi üzerinden erişilen bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini veya bütünlüğünü garanti etmez.
6.3. Web Sitesi üzerinde, Tenflex’in kontrolü altında olmayan başka internet sitesi veya uygulamalara bağlantı veya referanslar yer alabilir. Tenflex bu internet sitesi ve uygulamaların içerikleri veya bunlar üzerinde yer verilen diğer bağlantılardan sorumlu olmayacaktır.

7. Web Sitesi'ne Erişim

7.1. Web Sitesi’nin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla, Tenflex tamamen kendi takdirinde olmak üzere her zaman, bazı Kullanıcı’ların veya IP asreslerinin Web Sitesi’ne erişimini engelleyebilir.
7.2. Tenflex işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali hali başta olmak üzere, her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasını engelleme veya kullanıcı adı ve şifrelerini kullanım dışı bırakma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. Web Sitesi’ne ilişkin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet”) Tenflex’e aittir. Kullanıcı, Web Sitesi veya Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin ve Tenflex’e ait bilgileri ve Tenflex’in Fikri Mülkiyet’ini ticari amaçlarla kullanamaz. Kullanıcı, Tenflex’in izni olmaksızın, Tenflex’in Fikri Mülkiyet’ini çoğaltamaz, dağıtamaz, bunlardan türemiş çalışmalar ve tersine mühendislik faaliyetleri yapamaz veya hazırlayamaz ve de Tenflex uygulamasında yer alan hiçbir bilgiyi listeleyemez ve endeksleyemez. Tenflex’in Fikri Mülkiyet’i, Tenflex ticari markaları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
8.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm, Tenflex’in sahibi olduğu herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkın devri neticesini doğurmayacak olup; Sözleşme öncesinde, süresince ve/veya sonrasında Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili var olan ve doğacak bütün haklar Tenflex’e aittir. Bu kapsamda Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri, Tenflex’in sahibi olduğu yazılımları, markaları ve adları/unvanları, kullandığı sembolleri, logo ve işaretleri ile Tenflex’in sahibi olduğu diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da bunlarla karışıklık ve/veya haksız rekabet yaratacak derecede benzerlerini hiçbir şekil ve şart altında kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini, onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul etmektedir.
8.3. Tenflex, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilere ilişkin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Tenflex, bu bilgilerle Kullanıcı kişisel verilerini açıklamaksızın, kişisel veriler anonimleştirilmiş olarak istatistiksel bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir, bu bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu bilgi ve raporları iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir.

9. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

9.1. Tenflex, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Tenflex “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.
9.2. Tenflex, Kullanıcı bilgileri doğrulamak amacıyla Kullanıcı ile SMS, e-posta veya başka bir vasıta ile iletişim kurabilir.
9.3. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden paylaşmış olduğu bilgilerin ve içeriğin çeşitli arama motorları tarafından indekslenebileceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında üçüncü kişiler tarafından görüntülenebileceğini kabul etmektedir .

10. Bölünebilirlik

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerini Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirmeyi kabul etmektedirler.

11. Kullanıcı’ların Tenflex ile İlişkisi

11.1. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, işçi-işveren, danışmanlık, komisyonculuk veya benzer bir ilişki yaratmadığını, Taraflar’ın birbirinden bağımsız birer tüzel veya gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

12. Değişiklik

12.1. Tenflex, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, Web Sitesi üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Yapılan değişiklikler, Web Sitesi üzerinde yayımlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin değiştirilmiş haliyle bağlı olmayı arzu etmemesi halinde Web Sitesi’ni kullanmaması gerekmektedir.

13. Feragat ve Hakların Kullanılması

13.1. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın Tenflex tarafından kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi Tenflex’in söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

14. Feragat ve Hakların Kullanılması

14.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.tenflex.net Web Sitesi’ni kullanması ile yürürlüğe girer.

15. Feragat ve Hakların Kullanılması

15.1. İşbu Sözleşme Türk kanunlarına göre imzalanmış; Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır.
15.2. Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme’yle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Politikası

GÜNCELLEME: 18/07/2022

Gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz bizim için önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Politikamız, bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla benimsediğimiz temel kuralları açıklamaktadır. Tüm çalışanlarımızın ve destek hizmet aldığımız farklı kuruluşların bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için, gerekli tedbirler alınmakta, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır.
Kullanıcı/Üyelerimizin ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır. Tenflex Teknoloji Çözümleri A.Ş. ("Şirket"), kanunlara ve tüm yasal düzenlemelere, sektörel kurallara, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere ve iş ihtiyaçlarına uygun şekilde bilgi güvenliğini sağlamak üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygular.
Şirkete ait web sitesi ve/veya mobilweb’i şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Diğer yandan Kullanıcı/Üyelerimizin kişisel verilerini korumak amacıyla gerekli önlemler alındığını paylaşmak isteriz. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni www.tenflex.net/hukum-ve-kosullar.html linki üzerinden inceleyebilirsiniz.
Şirket web sitesi ve uygulamalarda bulunan çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri Kullanıcı/Üye’nin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilir. Çerez (Cookie) Kullanımı Politikası’nı www.tenflex.net/hukum-ve-kosullar.html linki üzerinden inceleyebilirsiniz.
Web Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Gizlilik Politikamız ‘da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır.
Şirket işbu Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Politikasını süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Politikası’nın güncellenmiş son versiyonuna www.tenflex.net/hukum-ve-kosullar.html adresinden erişebilirsiniz.

Tenflex Teknoloji Çözümleri A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında
Aydınlatma Metni

GÜNCELLEME: 18/07/2022

Tenflex Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi (“Tenflex” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve özen göstermekteyiz. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Tenflex, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres: Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. Teknopark No: 83 İç Kapı No: B39 Başiskele/ Kocaeli
E-posta: bilgi@tenflex.net

b) İşlenen Kişisel Veriler

Tenflex ile ilişkiniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Kimlik Bilgileri: ad, soyad
İletişim Bilgileri: e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri
Lokasyon Bilgileri: bulunduğu yerin konum bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, kullanıcı adı ve şifre bilgileri
Finans Bilgileri: banka hesabı bilgileri
Pazarlama Bilgileri: talep geçmişi bilgileri, çerez kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kayıtları, fotoğraflar

c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tenflex ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir: 1. Üyelik ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, finans bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, müşteri hizmetleri ses kayıtlarınız Tenflex tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte ve mevzuatta öngörülen süreler kadar saklanmaktadır:
  a. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  c. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  d. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  e. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  f. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  g. Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  h. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  i. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  j. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

2. Üyelik ilişkileriniz kapsamında Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, taşımacı işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, finans bilgileriniz, çerez kayıtları, müşteri hizmetleri ses kayıtlarınız Tenflex tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte ve mevzuatta öngörülen süreler kadar saklanmaktadır:
  a. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  c. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  d. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  e. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  f. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  g. Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  h. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  i. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  j. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

3. Kullanıcı ilişkileriniz kapsamında üye olmaksızın Tenflex web sitesi ve uygulamalarını kullanmanız halinde IP adresi bilgileriniz, internet sitesi giriş çıkış bilgileriniz, log kayıtlarınız, çerez kayıtları Tenflex tarafından “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlem güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve mevzuat gereği 2 yıl süreyle saklanmaktadır;

d) Kişisel Verilerin Aktarılması

Üyelik ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz ve talep bilgileriniz talep edilen işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak aktarılacaktır.
Üyelik ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz ve finans bilgileriniz talep edilen işleme ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak iş ortağı ödeme hizmeti sağlayıcılara aktarılacaktır.
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bilgi teknolojileri desteği, güvenlik hizmetleri gibi hizmetler sunan tedarikçiler ve diğer iş ortakları, Şirket paysahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilmektedir.
İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesine uygun bir şekilde yurt dışına aktarılabilecektir.

e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Tenflex, kişisel verilerinizi başta Tenflex internet sitesi ve uygulamaları üzerinden kayıt ve güncelleme yapılması olmak üzere, Şirket ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve ilgili iş ortaklarından, internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır.

f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

g) Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Tenflex’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@tenflex.net adreslerine iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

h) Değişiklikler

Tenflex işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin güncellenmiş son versiyonuna www.tenflex.net/hukum-ve-kosullar.html adresinden erişilebilirsiniz.

Çerez (Cookie) Kullanım Politikası

GÜNCELLEME: 18/07/2022

Tenflex Teknoloji Çözümleri A.Ş. ("Şirket") olarak sahip olduğumuz www.tenflex.net web sitesi ("Web Sitesi") ve uygulamaları ziyaretçi ve kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü kapsamında, işbu Çerez (Cookie) Kullanımı Politikası ve www.tenflex.net/hukum-ve-kosullar.html adresinde bulabileceğiniz Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni çerçevesinde Kullanıcı/Üye gezinme bilgilerini işleyebilecektir.
Çerezler, Kullanıcı/Üye web sitesini ziyaret ettiğinde veya mobil web üzerinden bağlandığında, Kullanıcı/Üye’nin internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
Web Sitesi ve uygulamalarda bulunan çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri Kullanıcı/Üye’nin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilir. Şirket, web sitesi ve uygulamalar üzerinden, Kullanıcı/Üye’ye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini Kullanıcı/Üye’ye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; Kullanıcı/Üye’nin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde Kullanıcı/Üye’den toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Çerez Kullanımı Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni çerçevesinde kalacak olup sadece bu çerçevede üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

a) Çerez Çeşitleri

Web Sitesi ve uygulamalarda oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, Kullanıcı/Üye tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise Kullanıcı/Üye’ye ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı/Üye, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/Üye kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, Web Sitesi ve uygulamalarını kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

b) Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

1. Çerezler, Kullanıcı/Üye’nin yaptığı tercihleri hatırlamak ve Web Sitesi ve uygulamaları kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:
  (i) Kullanıcı/Üye parolasını kaydeden ve Web Sitesi ve uygulamaları oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece Kullanıcı/Üye’yi her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  (ii) Web Sitesi ve uygulamalarını daha sonraki ziyaretinde Kullanıcı/Üye’yi hatırlayan ve tanıyan çerezleri kapsar.
2. Kullanıcı/Üye’nin Web Sitesi ve uygulamalarına nereden bağlandığının, Web Sitesi ve uygulamaları üzerinde hangi içeriği görüntülediğinin ve ziyaretinin süresi dahil olmak üzere Web Sitesi ve uygulamalarını nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.
3. Kullanıcı/Üye’ye ait ilgi alanlarına ve Kullanıcı/Üye’ye daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde Şirket, Web Sitesi ve uygulamaları kullandığında Kullanıcı/Üye’ye daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha Kullanıcı/Üye’nin dikkatine sunmaz. Web Sitesi ve uygulamaları, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri Şirket tarafından toplanan diğer kişisel veriler ile eşleştirir.

Web Sitesi ve uygulamaları üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Web Sitesi ve uygulamaları çerezleri ayrıca Kullanıcı/Üye’nin arama motorlarını, Web Sitesi ve uygulamalarının reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları Kullanıcı/Üye’ye sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, Kullanıcı/Üye’ye özel reklamlar sunabilmek için Web Sitesi ve uygulamalarına ve bunların reklam verdiği web sitelerine/mobilweb/mobil uygulamalara Kullanıcı/Üye’nin yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

c) Değişiklikler

Şirket işbu Çerez (Cookie) Kullanımı Politikası’nı, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir. Çerez (Cookie) Kullanımı Politikası’nın güncellenmiş son versiyonuna www.tenflex.net/hukum-ve-kosullar.html adresinden erişilebilirsiniz.